ГРАВІТАЦІЙНА ТЕРАПІЯ

ГРАВІТАЦІЙНА ТЕРАПІЯ

Гравітаційна терапія — інноваційний, ефективний метод лікування пацієнтів терапевтичного, неврологічного та хірургічного профілів.

Механізм дії методу: поступове зворотно-поступальна зміна кута впливу сили гравітації щодо поздовжньої і поперечної осей з частотою в діапазоні вазомоцій. Поєднання двох факторів, що сили гравітації і частоти вазомоцій, забезпечує ефективне динамічне переміщення всередині біологічних рідин організму, покращує трофіку тканин.

Особливе значення даний лікувальний метод набув у комплексній корекції порушень мікроциркуляції при патологіях в області кардіології, діабетології та судинної хірургії. Крім того, процес старіння організму людини нерозривно пов’язаний з прогресуючими порушеннями мікроциркуляції органів і тканин (мікроциркуляторне русло). У зв’язку з цим, технології гравітаційної терапії представляють підвищений інтерес для сучасної експериментальної та практичної медицини.

До ефектів, визначальним специфіку лікувального, фізичного фактора, слід віднести плавне перерозподіл крові, рідких середовищ організму, підвищення гідростатичного тиску в судинах нижніх кінцівок, «м’яке» збільшення навантаження на скелет і внутрішні структури організму, зміна функціонального стану механорецепторів, гравирецепторов, стимуляцію барорецепторів (синокаротидной зони), деформації і зміщення органів і тканин.

При оцінці результатів лазерної допплерівської флоуметрии відзначено збільшення частки нутритивного кровотоку (збільшення кількості функціонуючих капілярів), переважання активних механізмів регуляції микрокровотока над пасивним.

Даний метод впроваджено до навчального процесу лікарів-фізіотерапевтів на кафедри фізіотерапії та курортології БілМАПО.

В клінічній практиці, реалізація інноваційного лікувального методу «Гравітаційна терапія» здійснюється з використанням медичного виробу — «Стіл інверсійний для лікувального впливу на пацієнта»

ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ

  • прямий вплив на процес поліпшення кровообігу (мікроциркуляції);
  • системний вплив на весь організм (від стопи до ніг), в т. ч. і на внутрішні органи;
  • висока ефективність і стійкий ефект;
  • мінімум протипоказань.