ГРАВІТАЦІЙНА ТЕРАПІЯ

ГРАВІТАЦІЙНА ТЕРАПІЯ

Гравітаційна терапія — інноваційний, ефективний метод лікування пацієнтів терапевтичного, неврологічного, хірургічного та ортопедичного профілів.

Особливе значення новий метод придбав в стійкому поліпшенні мікроциркуляції крові. Оскільки мікроциркуляторне русло є місцем, де, в кінцевому рахунку, реалізується транспортна функція серцево-судинної системи і забезпечується транскапілярний обмін, який створює необхідний для життя тканинний гемостаз, корекція порушень мікроциркуляції надзвичайно важлива практично за будь-якої патології, а особливо — в області кардіології, діабетології, пульмонології, судинної хірургії.

 

Крім того, процес старіння організму людини нерозривно пов’язаний з прогресуючими порушеннями мікроциркуляції органів і тканин. У зв’язку з цим, технології гравітаційної терапії, що з’явилися за останні роки, представляють інтерес для практичної та експериментальної медицини.

Діючий фізичний фактор даного методу — змінено (підвищено або знижено) гравітацію. Залежно від напрямку дії по відношенню до вертикальної осі тіла розрізняють поздовжні та поперечні плавні навантаження. До первинних ефектів, що визначають специфіку лікувального, фізичного фактора, слід віднести перерозподіл крові, рідких середовищ організму, підвищення гідростатичного тиску в судинах нижніх кінцівок, «м’яке» збільшення навантаження на скелет і внутрішні структури організму, зміну функціонального стану механорецепторів, гравірецепторів, стимуляцію барорецепторів (синокаротидної зони), деформацію та зміщення органів і тканин.

Під час оцінки результатів лазерної допплерівської флоуметрії відзначено збільшення частки нутритивного кровотоку (збільшення кількості функціонуючих капілярів), переважання активних механізмів регуляції мікрокровотоку над пасивним.

Метод впроваджено до навчального процесу кафедри фізіотерапії та курортології БілМАПО в червні 2018 р.

На практиці ефективна реалізація методу «Гравітаційна терапія» здійснюється з використанням медичного виробу — «Стіл інверсійний для лікувального впливу на пацієнта»

ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ

  • прямий вплив на процес поліпшення кровообігу (мікроциркуляції);
  • системний вплив на весь організм (від стопи до ніг), в т. ч. і на внутрішні органи;
  • висока ефективність і стійкий ефект;
  • мінімум протипоказань.